ECOTONE www.https://www.ecotone.com.pl
Gdynia - os. Bernadowo 1D
Tel. 58 552 33 73, E-mail:

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOTONE.COM.PL

 

1. Podmiot prowadzący sklep internetowy.

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.ecotone.com.pl jest ECOTONE - Goc, Iliszko, Meissner Sp.J. z siedzibą w Sopocie (81-871) przy ul. Słowackiego 12 (zwana dalej: „Ecotone”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135956, posiadająca REGON: 190247196, NIP: 5850010588

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z Ecotone, prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

a) pod adresem Biuro Obsługi Klienta, os. Bernadowo 1D, 81-583 Gdynia

b) telefonicznie pod numerem 58 552-33-73 lub fax: 58 552-15-35

c) poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@ecotone.pl;

d) przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Ecotone.

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Ecotone na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.ecotone.com.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się w szczególności informacje o właściwościach i przeznaczeniu towaru, parametrach technicznych, jego cenie i kolorze, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje dotyczące zamawianych towarów.

4. Instrukcja zakupów

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „ZAMÓW”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „KOSZYK”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3. Po wybraniu opcji „PRZEJDŹ DALEJ”, uruchomi się strona, na której należy dokonać wyboru kraju, do którego realizowana będzie dostawa oraz wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności.

4.4. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis eCard) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze (pobranie).

4.5. Po dokonaniu wyboru płatności i sposobu dostawy należy kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DALEJ”, który uruchamia stronę gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. Po zalogowaniu do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu, zmiana hasła oraz zmiana danych. Przejście do ostatniego ekranu możliwe jest po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4.6. Ekran Podsumowanie zamówienia pokazuje wszystkie wprowadzone informacje celem ich zweryfikowania. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”.

4.7. Po kliknięciu przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”, Klient otrzymuje na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej automatyczny e-mail z podsumowaniem zamówienia.

4.8. Niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego Ecotone potwierdzi przyjęcie i realizację zamówienia wysyłając wiadomość e-mail na podany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Ecotone potwierdzającej przyjęcie i realizację zamówienia.

4.9. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Ecotone w formie wiadomości e-mail, w przypadku wyboru formy zapłaty za towar on-line (przelewem lub płatność kartą płatniczą) – Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar.

4.10. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Ecotone, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

4.11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych zamówienia, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.13. Ecotone może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Ecotone. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Ecotone zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Ecotone zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Informacja o dostępności jest podana przy produkcie.

6.2. Produkty które nie mają podanej ceny i informacji o dostępności są produkowane lub specjalnie sprowadzane na życzenie klienta. Aby ustalić cenę i wartość towaru należy wysłać zapytanie przez formularz „Zapytaj o produkt” lub wysyłając maila z zapytaniem na adres: biuro@ecotone.pl

6.3. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. Sposób i czas dostawy.

8.1. Dostawy towaru realizowane są zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju.

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po potwierdzeniu przez Ecotone realizacji zamówienia. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Ecotone.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres na terenie Polski , to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.4. Czas dostawy towaru poza granicami kraju każdorazowo wskazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia.

8.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Ecotone firma kurierska.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Przy odbiorze własnym we wskazanym Biurze Obsługi Klienta istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą.

9.2. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej.

9.3. Ecotone akceptuje przelewy tradycyjne, wobec czego Klient otrzyma numer konta, na który należy dokonać wpłaty .

9.4. Karta płatnicza: Klient w wiadomości e - mail potwierdzającej realizację zamówienia otrzyma dedykowany link umożliwiający zrealizowanie płatności on-line.

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www. ecotone.com.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11.Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy Ecotone zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłki standardowej lub w przypadku odbioru zamówienia we wskazanym Biurze Obsługi Klienta), od poprawnego złożenia zamówienia.

W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Ecotone niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz poza granicami kraju.

12.2. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

- w przypadku odbioru w Biurze Obsługi Klienta – 0,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 19,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki kurierem i płatności przelewem – 19,00 PLN

- w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 26,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki Pocztą Polską i płatności online – 17,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki Pocztą Polską i płatności przelewem – 19,00 PLN

- w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 23,00 PLN brutto;

12.3. W przypadku gdy wymiary zewnętrzne towaru w opakowaniu wysyłkowym przekraczają wymiary standardowe lub/i gdy masa towaru z opakowaniem przekracza 30 kg, wówczas naliczone zostaną dodatkowe opłaty związane z transportem przesyłek niestandardowych lub transportem towaru w kilku przesyłkach. W takim przypadku Ecotone poinformuje Klienta o zmianie kosztów transportu i poda ostateczny koszt dostawy.

12.4. Koszt dostawy poza granicami kraju, ustalany jest każdorazowo indywidualnie z Klientem w procesie obsługi zamówienia. Wysokość kosztu dostawy ostatecznie wskazana jest w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia przez Ecotone.

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć Ecotone oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) pocztą na adres: Ecotone Goc i Spółka Sp.j. os. Bernadowo 1D, 87-583 Gdynia

b) przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ecotone.pl

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Ecotone zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ecotone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Ecotone został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

13.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13.7. Ecotone może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

13.8. Towary należy odesłać na adres: Ecotone Goc i Spółka Sp.j. os. Bernadowo 1D, 87-583 Gdynia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Ecotone o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Reklamacje

14.1. Ecotone zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Ecotone jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Ecotone może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

14.3. Reklamację można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Ecotone Goc i Spółka Sp.j. os. Bernadowo 1D, 87-583 Gdynia lub drogą pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

14.5. Ecotone rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 15. Rezygnacja z zamówienia

15.1 Klient może zrezygnować z zamówienia.

15.2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta telefonicznie lub via e -mail.

16. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Ecotone nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

16.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Ecotone danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Ecotone np. informacji o nowościach, akcjach promocyjnych.

16.3. Regulamin dostępny jest na stronie www.ecotone.com.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

16.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Ecotone a Klientem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.